Page 17

RACC_491_CAT

LA NOSTRA ASSEGURANÇA DE SALUT TÉ UNA COSA QUE NO TÉ CAP ALTRA: EL RACC PROMOCIÓ ESPECIAL Tarifa plana des de 25 €/mes i, a més, 2 mesos gratis. Hi som per ajudar Oficines RACC . Servei d’Assegurances Salut racc.cat @raccoficina Subjecte a les condicions de la campanya. Consulta les bases a www.racc.cat. El contingut d’aquest anunci és informatiu i no té valor contractual. El detall de les garanties i cobertures s’especifica a les condicions generals i particulars de la pòlissa contractada. RACC MEDIAGENT AGENCIA DE SEGUROS VINCULADA, SAU. Vinculada amb (consulta-ho a www.racc.cat). CIF: A-58201740. Núm. Reg. DGSFP: AJ0074. Insc. Reg. Merc. de Barcelona: Tom 7537, Llibre 6803, Secció 2a, Foli 160, Full 86883. Assegurances de Responsabilitat Civil i Caució concertades segons l’art. 21 de la Llei 26/2006, de 17 de juliol. La tarifa inicial contractada s’anirà actualitzant en els anys successius, en funció dels criteris tècnics habituals aplicats per la cia. asseguradora. Promoció vàlida del 3 d’octubre al 31 de desembre.


RACC_491_CAT
To see the actual publication please follow the link above