Page 26

RACC_491_CAT

mobilitat 52.000 hores PerDUDes caDa Dia LA CONGESTIÓ ALS ACCESSOS DE BARCELONA AFECTA DIÀRIAMENT DUES-CENTES MIL PERSONES. Per m. Josep Coral Amb l’arribada de la tardor els ciutadans reprenem la nostra mobilitat quotidiana. La reincorporació a la feina, l’inici del curs escolar i l’increment de l’activitat econòmica a les ciutats fan que ens retrobem amb la congestió de trànsit, una situació que afecta especialment les persones que viuen o es desplacen a les grans ciutats, com ara Barcelona. El RACC ha realitzat un ampli i detallat estudi sobre la congestió en els corredors d’accés a la ciutat de Barcelona que permet avaluar els efectes en temps i cost que té la congestió per als usuaris que cada dia es veuen atrapats a l’entorn metropolità. 115.000 vehicles pateixen congestió de trànsit. Són les xifres de la xarxa viària metropolitana en un dia laborable. Si ho traduïm en usuaris, la congestió afecta, en diferents graus, uns 200.000 usuaris que accedeixen diàriament a Barcelona amb vehicle privat o amb autobús, des d’un radi de 30 quilòmetres. Aquesta situació varia segons l’hora del dia: el 62% de la congestió es con- RACC 26 octubre 2016


RACC_491_CAT
To see the actual publication please follow the link above