Page 28

RACC_491_CAT

RACC 28 octubre 2016 mobilitat L’HOSPITALET A-7 centra en una franja de sis hores punta, entre les 7 i les 10 del matí, i entre les 17 i les 20 de la tarda. I si hi ha una hora especialment conflictiva, aquesta és entre les 8 i les 9 del matí, en què es concentra el 36% de la congestió de trànsit. La intensitat de la congestió també va per zones: les rondes i els corredors del Vallès Occidental i del Baix Llobregat concentren prop del 80% de les retencions de trànsit. Només les rondes suporten més del 30% de les congestions, especialment a les entrades, una tendència que s’ha vist reduïda el darrer any, en contra del que passa al corredor del Maresme, on ha augmentat lleugerament la congestió. Cada usuari perd 16 minuts al dia. Aquesta situació, de la qual el servei d’Infotransit del RACC es fa ressò cada dia a través del seu web www.raccinfotransit.cat, la seva app RACC Infotransit i a través de les diverses emissores de ràdio, ocasiona que, de mitjana, cada usuari perdi per la congestió 16 minuts al dia, el que equival a 52.000 hores perdudes diàriament pel conjunt dels usuaris. Això vol dir que cada usuari que quotidianament accedeix a Barcelona Prop de en hora punta perd l’equivalent a 8 dies de treball l’any, i són els usuaris que circulen per les rondes els més perjudicats, suportant demores que poden superar els 30 minuts diaris. El temps i combustible perduts suposen un malbaratament estimat de 137 milions d’euros anuals, xifra que de ben segur justifica invertir decididament per una millor xarxa de transport públic a l’àrea metropolitana de Barcelona. Menys crisi, més congestió. En els últims anys, principalment a causa de la crisi econòmica, la mobilitat El papIOl VALLÈS ORIENTAL VALLÈS OCCIDENTAL BAIX LLOBREGAT MARESME SUD BARCELONÈS 08:30H. Connexió AP-2/AP-7 08:30H. Rondes (Besòs) 08:00H. Nus del Llobregat 18:00H. Connexió AP-7/C-58 07:30H. Connexió A2/B-24 08:00H. Connexió A2/B-23 07:30H. Entrada C-31 (Maresme) Enllaços i trams crítics PUNTS CRÍTICS I hoRES dE MàxIMA CoNgESTIó 07:30H. Nus de la TrinitOatRIENTAL 07:30H. 17:30H. Rondes (Llobregat) 17:30H. C-32 C-32 C-32 GAVÀ CERDANYOLA DEL VALLÈS EL PRAT DE LLOBREGAT C-31 C-31 C-33 C-58 C-17 C-16 B-10 B-23 AP-2 A-2 AP-7 B-20 4 vies concentren el 50% de la congestió de l’àrea de Barcelona: B-23, C-58 i les dues rondes de Barcelona. Es perden unes 52.000 hores cada dia en les vies d’accés a Barcelona. 3.860.000 persones viuen a l’àrea metropolitana, en un radi aproximat de 30 km de Barcelona. 137.000.000¤ (el 0,1% del PIB de Catalunya) suposen les pèrdues anuals per les congestions a Barcelona. 200.000 persones que accedeixen a Barcelona cada dia en vehicle privat o autobús suporten congestió a l’entrada de la ciutat en les hores punta. Un 22% són passatgers d’autobús i el 78% restant, usuaris de vehicle privat.


RACC_491_CAT
To see the actual publication please follow the link above