Page 31

RACC_491_CAT

velocitat màxima en alguns trams de la C-65/C-31 (Llagostera-Palafrugell) i avaluant-ne la reducció en trams de la C-13 (Alcoletge-Tremp), C-14 (Reus-Tàrrega), C-17 (Montcada-Vic) i N-340 (Alcanar-Cambrils). Aquesta és la principal conclusió de l’estudi realitzat pel RACC a 407 km de 8 de les vies més representatives de Catalunya. L’estudi igualment evidencia l’absència de senyals de límit de velocitat en un 35% de les 127 incorporacions avaluades, fet que provoca confusió per part dels conductors. El RACC demana igualment duplicar els senyals de límit de velocitat a banda i banda de la carretera, perquè siguin visibles en cas d’avançament i proposa agafar de model la C-37 (Manresa-Igualada), on la senyalització és adequada. Senyalització d’orientació a la Costa Brava. D’altra banda, el RACC ha analitzat la senyalització d’orientació en set de les principals localitats de la Costa Brava. Lloret, Palamós i l’Escala són els municipis que han obtingut la valoració més baixa, per la manca o la discontinuïtat en la senyalització, per falta d’uniformitat en els senyals i per excés d’informació en alguns punts. Blanes i Palafrugell han rebut les millors notes, un 66 i un 62% de la puntuació màxima possible, respectivament. Sant Feliu de Guíxols (54%) i Roses (50%) han assolit un aprovat just. Canvis a Sant Feliu de Guíxols. Arran de la publicació de l’estudi del RACC, l’ajuntament d’aquesta localitat ha canviat el pla de reformes de la senyalització d’orientació que tenia en marxa per adaptar-lo als criteris que recomana el nostre Club. El resultat és que s’han actualitzat 177 indicadors. El RACC recomana als municipis estudiats senyalitzar els principals punts d’interès i garantir en tot moment la continuïtat en les indicacions, per evitar la confusió que genera que les indicacions d’orientació desapareguin en arribar a una cruïlla. També els aconsella indicar la ubicació de les platges i associar-les als aparcaments més propers i aplicar una uniformitat i criteris homogenis en la senyalització, sense superar el màxim nombre d’elements recomanats en cada punt. n Només el 21% de senyals d’avís de radar inclouen el límit de velocitat L’informe del RACC posa de relleu que només en un 21% dels casos analitzats s’inclou en els se nyals de radar el límit de velocitat màxim permès. El més freqüent (47% de casos) és que el senyal de límit de velocitat s’ubiqui més d’1 km abans, cosa que dificulta que el conductor recordi la velocitat permesa. Per això, el RACC demana que tots els avisos de radar incorporin en el mateix senyal el límit de velocitat màxim d’aquell punt o tram. Les carreteres analitzades pel RACC El RACC ha estudiat 407 km, amb 193 senyals de límits de velocitat i 19 senyals d’avís de radar en les següents carreteres. Via Inici Final A2 Cervera El Bruc C17 Montcada Vic C65/ C31 Llagostera Palafrugell N340 Alcanar Cambrils C14 Reus Tàrrega C13 Alcoletge Tremp C37 Manresa Igualada C32 Castelldefels (Sud) Enllaç B22/ B20 Estudis de senyalització www.fundacioracc.cat Exemple de la nova senyalització d’orientació implantada a Sant Feliu de Guíxols seguint les recomanacions de l’estudi del RACC. RACC 31 octubre 2016


RACC_491_CAT
To see the actual publication please follow the link above